Mosolyotthon Alapítvány , HOHA
Mosolyotthon a Facebook-on
A TÁMOGATNI KÍVÁNT OTTHONOK BEMUTATÁSA
 
BATYKÓ RÓBERT
CSÁKI LÁSZLÓ
CSOSZÓ GABRIELLA
ELŐD ÁGNES
 FABRICIUS ANNA
GŐBÖLYÖS LUCA
HALÁSZ PÉTER
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉLET-ESÉLY AUTISTÁKAT SEGÍTŐ EGYESÜLET-KOZÁRMISLÉNY

A fenntartó szervezet neve: ÉLET-ESÉLY AUTISTÁKAT SEGÍTŐ EGYESÜLET
Az otthon neve: FÉSZEK FOGYATÉKOSOK OTTHONA
Az otthon címe: 7761 KOZÁRMISLÉNY SZÉCHENYI UTCA 1.
Intézményvezető: BERTRÁM ANITA TÍMEA
Az otthon megnyitása: 2000.01.01
Ellátottak száma: 10 fő

www.eletesely.hu

 AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület 1999 tavaszán alakult. Autista és értelmi sérült fiatalok szülei és hozzátartozói alapították, fő céljuk egy kiscsoportos lakóotthon kialakítása volt, ahol gyermekeik felnőtté válásuk után biztonságos környezetben és állapotukhoz mérten a lehető legnagyobb fokú önállósággal élhetnek. A lakóotthon a Fészek Fogyatékosok Otthona nevet kapta, melyben immár nyolcadik éve 10 értelmi sérült fiatal él.

Működésünk alapelvei a normalizáció, az integráció, és a fogyatékkal élő fiatal felnőttek számára az őket érintő döntésekben a lehető legnagyobb mértékű önállóság biztosítása.

Foglalkoztatás: A lakóotthonunkban lakó fiatalok többsége sajnos külső munkahelyen nem foglalkoztatható, ennek ellenére azonban a célok között szerepel, hogy minden lakónk képességeinek, és a sérülése mértékének megfelelő munkát végezhessen és hogy a munkavégzés napi rendszerességgel, munkaviszony keretében történjen.

A Fészek Otthonnak az elmúlt években kiemelt feladata volt, hogy az egyéni fejlesztések során a lakóinknak olyan készségeit és képességeit fejlessze, melyek sajátos feltételek teljesülése során alkalmassá tegye őket a munka-rehabilitációs foglalkoztatásra.

2005-ben egy pályázatnak köszönhetően a Fészek Otthon kertjében elkészült az a műhely, amelyben azóta a lakóink napi 4 órában dolgoznak, és ezért munkabért is kapnak.

A „Fészek” Otthon lehetőségeiből adódóan a munkatevékenységek közül elsősorban az önkiszolgáló és házimunkákon, illetve a kézműves tevékenységeken van a fő hangsúly. A fiatalok többnyire minden téren képesek ellátni önmagukat, illetve a ház körül adódó munkákat ismerik, elvégzik. Ezek a tevékenységek nemcsak a mindennapi életben szükséges voltuk miatt fontosak, hanem alkalmasak a munkaképesség és a munkahelyi viselkedés kialakítására is.

A „Fészek” Otthonban a fő hangsúlyt az önkiszolgálási, kézműves és házimunkák tanítására és elvégzésére fektetjük. Elvégzésük nagyon fontos, hogy az autizmussal élő értelmi sérült fiatal minél kevésbé tűnjön ki környezetéből, és minél több segítséget tudjon adni annak a környezetnek ahol él, másrészt ezek a munkafolyamatok alapul szolgálhatnak egy tényleges munkahely által elvárt tevékenység folyamatos végzéséhez.

Az önkiszolgálási és házimunkák megtanulása és folyamatos végzése kapcsán a fiatalok eljuthatnak a „valódi” munka elvégzéséhez. Ezek a munkák a következők :

· Hímzés
· Üvegfestés
· Gyertyakészítés
· Batikolás
· Nemezelés
· Papírmunkák
· Gipszöntés
· Takarítás
· Udvaros és kézbesítés

Az autizmussal élő embereknek nagy nehézséget jelent az idő fogalmának megértése. Meg kell tanulniuk, hogy az életnek bizonyos ritmusa van, különböző események – melyek között többnyire összefüggés van – követik, illetve megelőzik egymást. Ennek megértése azért is nehéz, mert az idő láthatatlan, a mindennapi életben erre a célra használjuk a naptárt, órát, de az autizmussal élőknél ezek az eszközök nem mindig jelentenek segítséget.

A lakóotthonban ezért készül az egyénre szabott napirend, ami megmutatja az egyéni tevékenységek sorrendjét, csökkentve a bizonytalanság okozta bizonytalanságot.

A fiatalok ismert térben jól tájékozódnak, a Fészek Otthon helyiségeit és azok funkcióit jól ismerik. A településen közelben lévő, és gyakran látogatott helyszínekre (pl. bolt, posta, gyógyszertár, orvosi rendelő) eltalálnak.

A fiatalok megtanulták, hogy vannak a napnak olyan szakaszai, amikor – bizonyos keretek között – azt tesznek, amihez kedvük van, illetve olyanok is, amikor egy meghatározott feladatot el kell végezni, még akkor is, ha fáradtak, vagy egyszerűen csak nincs kedvük hozzá. Megtanulták, elfogadták, hogy ez a mindennapi élet rendje.

Az emberek számára a munkavégzés természetes velejárója a pénzkereset. Ez a munkavégzés elsődleges ösztönzője az autizmussal élő fiataloknál is.

A „Fészek” Otthonban élő fiatalok nem lesznek képesek önálló életvezetésre. Ez a tény azonban nem jelenti azt, hogy nem adekvát vágy, elvárás a részükről, hogy munkájukért pénzt kapjanak ugyanúgy, mint egészséges társaik.

Az Otthon lakói nem csak Kozármisleny önkormányzatától, hanem a város polgáraitól is nagyon sok segítséget és támogatást kapnak az első lépésektől a mai napig is. A szűkebb és tágabb környezet megszokta a sérült fiatalok jelenlétét az utcán, a hivatalokban és a boltokban is.

A „Fészek” Otthonban a mindennapi élet világosan strukturált, támogatott környezetben zajlik. Ez a környezet valamennyire eltér ugyan a mindennapokban megszokottól, de átláthatóságával, kiszámíthatóságával nagy segítségére van az autizmussal élő embereknek. Ebben a környezetben megközelítőleg úgy tudnak élni, mint egészséges emberek.

A kozármislenyi sérült fiatalok aktív részesei a városban megrendezésre kerülő eseményeknek, gyakran kérnek fel minket, hogy egy-egy rendezvényen bemutassuk termékeinket, produkcióinkat.

Minden évben – már hagyományőrző jelleggel – megrendezzük a Tásadalmi Tudatformáló Napunkat, ahol Kozármisleny és a környékbeli települések lakói bepillantást nyerhetnek a sérült emberek mindennapjaiba, munkásságába és belekóstolhatnak milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a sérült embereknek mindennapjaik során.

Mi, az Élet-Esély Egyesület és a Fészek Otthon dolgozói igyekszünk megteremteni fiataljainknak a hasznos mindennapokat, a biztonságos környezetet és a teljes élet lehetőségét.


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mosoly Otthon
Közhasznú Alapítvány
Az Alapítvány székhelye:
1123 Budapest, Alkotás u. 50. A/6.

Központi telefon: 06 1 489-2300 E-mail: info@mosolyotthon.hu
Az Alapítvány bankszámlaszáma:
CIB Bank Zrt.
10700024-43767900-51100005
Mosoly Otthon Köshasznú Alapítvány adószáma:18260371-2-43
Designed by GABA67 2007. www.free-dimension.hu